Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Valberedning för DistIT AB inför årsstämma 2015

10:50 / 26 September 2014 DistIT Press release

DistIT:s arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med årsstämmans beslut den 29 april 2013 informeras om att DistIT:s valberedning inför årsstämman 2015 är sammansatt till att omfatta, Ulf Strömsten, Martin Bjäringer och Arne Myhrman. Valberedningen har även beslutat att adjungera Tedde Jeansson och Anders Bladh till valberedningen.

Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Ulf Strömsten har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2015 års årsstämma avseende;
  • val av ordförande för stämman.
  • val av styrelse och styrelseordförande.
  • val av revisor.
  • ersättning och arvode till styrelse och revisorer.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Ulf Strömsten, telefon 08 - 614 25 77 eller via e-post ulf.stromsten@catella.se.

eller till

Arne Myhrman, telefon 073 - 383 64 67 eller via e-post arne.myhrman@distit.se. (arne.myhrman@distit.se.%0d)

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2015 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 13 februari 2015.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i mitten av mars månad 2015.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Strömsten, valberedningens ordförande, 08 - 614 25 77

Arne Myhrman, styrelseordförande DistIT AB, 073 - 383 64 67.

Om DistIT 

DistIT ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom DistIT- koncernen levererar både B2B- och B2C-produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum.  Aktierna i DistIT AB är listade på First North under kortnamnet DIST och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.distit.se (http://www.deltacoab.se/).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/