Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco AB emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr

08:00 / 16 May 2014 DistIT Press release

Deltaco AB har beslutat att emittera ett femårigt icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr inom en ram om 200 mkr. Obligationslånet löper med en kupongränta om 3m Stibor+400bps och avses noteras på en reglerad marknadsplats.

"Vi är mycket glada för det stora intresset för Deltaco från investerare. Obligationsemission säkerställer vårt nuvarande finansieringsbehov och ger oss möjlighet till fortsatt organisk expansion samtidigt som den totala ramen ger oss möjlighet till ytterligare förvärv", säger Siamak Alian, VD för Deltaco.

Nordic Fixed Income har agerat finansiell rådgivare och MAQS Law Firm har agerat legal rådgivare i samband med transaktionen.

Kontakt

Siamak Alian, VD 
Telefon: 08 555 76 241 
Mobil: 070 7422 193 
E-post: Siamak.Alian@deltaco.se(siamak@deltaco.se)

Om Deltaco 

Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och Baltikum. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och Baltikum. Koncernen har ca 230  anställda, är verksam i Norden och Baltikum och omsätter drygt 1 mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/