Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

DistIT AB (publ): Easee lanserar ny laddbox

I ett uttalande annonserar laddbox-leverantören Easee lanseringen av sin nya laddbox Charge Lite, som släpptes till försäljning fred...

15:30 / 24 Aug DistIT Press release

DistIT: Delårsrapport januari-mars 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023
· Rörelseintäkterna uppgick till 613,0 MSEK (613,0) och var oförändrade i jämförelse med motsvarande perio...

08:00 / 15 May DistIT Press release

DistIT AB (publ): Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2022 för DistIT AB (publ) finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, www.distit.se
Årsredovisning...

09:00 / 24 Apr DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i DistIT AB

Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116-4384, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2023 klockan 14.00 hos Adv...

10:15 / 13 Apr DistIT Press release

DistIT: Bokslutskommuniké 2022

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2022
Rörelseintäkterna minskade med 98,0 MSEK, eller 12,0 procent, till 720,8 MSEK (818,8...

07:30 / 22 Feb DistIT Press release