Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport januari - september 2014

Perioden januari-september redovisar stabil omsättningsökning och resultatförbättring
De nio första månaderna för koncernen redovisar;
- Ök...

08:00 / 6 Nov DistIT Press release

Delårsrapport januari - juni 2014

Rörelseresultat efter avskrivningar första halvåret ökar med 133%.*
Resultat per aktie ökar med 178% från 0,54SEK till 1,50SEK.* ...

08:00 / 13 Aug DistIT Press release

Deltaco AB byter namn till DistIT AB

Som tidigare meddelats godkände årsstämman 2014 för Deltaco AB styrelsens förslag att Deltaco AB byter namn till DistIT AB. Genom namnbytet tydlig...

14:04 / 4 Jun DistIT Press release

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Starkt första kvartal, etablering i Baltikum.
- Koncernens nettoomsättning ökar med 89 %.
- Rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 8...

08:00 / 8 May DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i Deltaco AB (publ)

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 10.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tul...

09:00 / 3 Apr DistIT Press release