Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport, januari- juni 2013

15:00 / 13 August 2013 DistIT Press release

Förbättring av bruttomarginalen. 4800 nya artiklar inför högsäsongen.

· Bruttomarginalen ökar med 5,1 procentenheter under första halvåret 2013 jämfört med samma period under 2012. · Förvärv av Aurora har slutförts och arbetet med att skapa synergier i hela koncernen pågår. · 4800 nya artiklar i sortimentet inför kommande högsäsong.

-   Nettoomsättning uppgick till 432,1 (219,2) MSEK.

-   Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 17,7 (8,3) MSEK.

-   Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 11,9 (6,9) MSEK.

-   Bruttomarginal uppgick till 27,5 % (22,4 %).

-   Rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 4,1 % (3,8 %).

-   Rörelsemarginal efter avskrivningar uppgick till 2,8 % (3,1 %).

-   Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (0,47) SEK.

-   Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -36,0 (-10,7) MSEK.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 218 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/deltaco/r/delarsrapport--januari--juni-2013,c9450644

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9450644/149183.pdf

Show as PDF