Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco har fullföljt förvärvet av Aurora Group

07:30 / 25 April 2013 DistIT Press release

Som tidigare meddelats undertecknade Deltaco AB och danska företaget Solar A/S den 1 april 2013 ett bindande köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Aurora Group Danmark A/S som är en nordisk distributör av tillbehör för hemelektronik. Då affären godkändes av konkurrensmyndigheten i Norge slutfördes affären den 24 april 2013 .

Ledningen i Aurora medverkar i förvärvet och kommer att äga 10 procent i Aurora med en option för Deltaco att per den 1 januari 2018 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Auroras resultatutveckling kommande femårsperiod.

Aurora Group är Nordens ledande distributör av tillbehörsprodukter för hemelektronikhandeln. Bolaget finns idag representerat i hela Norden och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Under år 2012 omsatte verksamheten 520 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 25 MSEK.

Aurora kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos övriga dotterbolag Alcadon och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och inköp.

"Vi är mycket glada över att kunna förvärva Aurora som de senaste åren har gått från klarhet till klarhet.  Aurora har under de två senaste åren ökat sin omsättning med 20 % och uppvisat 4-5 % i rörelsemarginal före avskrivning samtidigt som konkurrenter har tappat marknadsandelar eller visar obefintliga resultat i en svår marknad. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla Aurora tillsammans med bolagets ledning som också deltar i förvärvet som delägare. Aurora kompletterar andra bolag i Deltaco-gruppen när det gäller geografisk täckning, produktutbud och kundsegment." säger Siamak Alian, VD och Koncernchef för Deltaco AB.

Pauli Joensen, VD i Aurora Group Danmark A/S säger: " Samgåendet med Deltaco är en naturlig utveckling av arbetet som under senare år har lett Aurora fram till en stark position på den nordiska marknaden. Genom det nya ägandet kommer vi att ha en ännu bättre möjlighet att agera som en attraktiv partner för våra kunder och leverantörer. "

Ekonomiska effekter:

· Förvärvspriset på skuldfri basis per 2012-12-31 består av två delar: en fast del på 15,2MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå till 2MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i 2013-2014. · Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3MEUR som betalas i april 2015. · Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om cirka 25 Mkr före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 kr per aktie. Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapport januari - juni 2013. · Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till cirka 35 procent genom förvärvet (respektive från 54 procent till cirka 30 procent beräknat före konvertering).

För ytterligare information:

Siamak Alian VD Deltaco AB Tel: +46 8 555 762 41 Mobil: +46 70 742 21 93

Pauli Joensen CEO Aurora Group Tel: +45 44 85 82 81 Mobil: +45 40 25 20 11

Om Deltaco Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 124 anställda och är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 650MSEK om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se. Om Aurora Grundandet av Aurora gruppen blev resultatet av ett tätt samarbete 1998 mellan OSK Elektrotillbehør AS (Norge) och Rudolph Schmidt A/S (Danmark). Idag består verksamheten av fyra bolag alla verksamma i Norden. Aurora är Nordens ledande serviceföretag med aktiviteter inom marknadsföring, sälj och distribution av tillbehör till elektronikprodukter och till den Nordiska konsumentvarumarknaden. För mer information se www.aurora-group.eu.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/deltaco/r/deltaco-har-fullfoljt-forvarvet-av-aurora-group,c9405363

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9405363/116554.pdf

Show as PDF