Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco förvärvar Aurora Group

08:00 / 2 April 2013 DistIT Press release

Deltaco AB och danska företaget Solar A/S har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Aurora Group Danmark A/S som är en nordisk distributör av tillbehör för hemelektronik. Tillträdesdag samt betalning för affären beräknas till slutet av april efter bland annat godkännande av konkurrensmyndigheten i Norge.

Aurora Group är Nordens ledande distributör av tillbehörsprodukter för hemelektronikhandeln. Bolaget finns idag representerat i hela Norden och har sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Under år 2012 omsatte verksamheten 520 MSEK med ett resultat före avskrivningar om 25 MSEK.

Förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och nyupptagna förvärvslån i bank. Koncernens eget kapital efter förvärvet förblir stabilt. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten per aktie i Deltaco-koncernen positivt.

Ledningen i Aurora medverkar i förvärvet och kommer att äga 10 procent i Aurora med en option för Deltaco att per den 1 januari 2018 förvärva denna minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Auroras resultatutveckling kommande femårsperiod. Deltaco går därmed vidare med modellen att genomföra förvärv tillsammans med ledningen i målföretaget. Deltaco bedömer att denna modell minskar risken i förvärven och ger ett tydligt incitament för företagsledningen samtidigt som Deltaco som industriell ägare kan skapa möjlighet till synergier.

Aurora kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till Deltacos övriga dotterbolag Alcadon och SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och inköp.

Vi har tidigare kommunicerat till marknaden vår avvaktande hållning beträffande konsumentmarknaden. Aurora är ett undantag som de senaste åren har gått från klarhet till klarhet. Många konkurrenter har tappat marknadsandelar de senaste åren och visar inga eller obefintliga resultat. Aurora har under de två senaste åren ökat sin omsättning med 20 % och uppvisat 4-5 % i rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA).

Vårt förvärvsbeslut är baserat på en noggrann analys av Auroras affärsmodell, produkter, geografiska marknader och ledningskompetens.

Information om köpeskilling och den ekonomiska påverkan på Deltacos resultat kommer att ges vid det förväntade slutförandet av förvärvet.

För ytterligare information:

Siamak Alian VD Deltaco AB

Tel: +46 8 555 762 41 Mobil: +46 70 742 21 93

Flemming H. Tomdrup CEO Solar A/S

Tel: +45 793 002 01 Mobile: +45 403 429 00

Om Deltaco Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 124 anställda och är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 650MSEK om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se. Om Aurora Grundandet av Aurora gruppen blev resultatet av ett tätt samarbete 1998 mellan OSK Elektrotillbehør AS (Norge) och Rudolph Schmidt A/S (Danmark). Idag består verksamheten av fyra bolag alla verksamma i Norden. Aurora är Nordens ledande serviceföretag med aktiviteter inom logistik och distribution av tillbehör till elektronikprodukter och till den Nordiska konsumentvarumarknaden. För mer information se www.auroragroup.eu.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/deltaco/r/deltaco-forvarvar-aurora-group,c9393450

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9393450/108068.pdf

Show as PDF