Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Bokslutskommuniké Januari - December 2012

15:00 / 15 February 2013 DistIT Press release

Deltaco AB (publ)

Starkt Q4 både i SweDeltaco och Alcadon

- Nettomsättningen ökar med 49%, bruttomarginalen förbättras med ca 2%-enheter och rörelseresultat ökar med ca 55% i Q4. - Alcadon visar styrka i första kvartalsrapporten. 35,2% i bruttomarginal och 10,3% i rörelsemarginal.

Aktieutdelning

- Styrelsen föreslår att utdelning höjs till 1,20 (1,00) SEK per aktie.

1 Oktober - 31 December 2012, Q4

Nettoomsättning 175,9 MSEK (117,9)

Bruttomarginal 27,3% (25,4)

Rörelseresultat före avskrivningar 12,2 MSEK (6,9)

Rörelseresultat efter avskrivningar 9,6 MSEK (6,2)

Rörelsemarginal 5,5% (5,3)

Resultat per aktie efter betald skatt 0,32 SEK (0,43)

Kassaflöde från den löpande verksamhet -0,2 MSEK (18,1)

1 Januari - 31 December 2012, HELÅR

Nettoomsättning 494,4 MESK (411,3)

Bruttomarginal 24,2% (24,9)

Rörelseresultat före avskrivningar 23,9 MSEK (23,6)

Rörelseresultat efter avskrivningar 19,0 MSEK (21,0)

Rörelsemarginal 3,9% (5,1)

Resultat per aktie efter betald skatt 0,96 SEK (1,58)

Kassaflöde från den löpande verksamhet -6,9 MSEK (31,4)


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 e-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 21 år sedan. Deltaco har 124 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/bokslutskommunike-januari---december-2012,c9371221

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9371221/92947.pdf

Show as PDF