Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco: Delårsrapport, januari- september 2013

15:00 / 6 November 2013 DistIT Press release

Fortsatt resultatförbättring för koncernen

* Koncernens nettoomsättning ökar med 117%, bruttomarginalen förbättras med 4,4 procentenheter och rörelseresultatet före avskrivningar ökar med 134% under perioden januari - september 2013 jämfört med samma period 2012.

* Resultatet per aktie efter betald skatt ökar med 55% under perioden januari - september 2013 jämfört med samma period 2012.

* Alcadon visar fortsatt styrka med ett rörelseresultat före avskrivningar på 14,5 MSEK och en rörelsemarginal före avskrivningar på 10,4% för perioden januari-september 2013.

* Aurora har haft en sämre utveckling än förväntat under de första sex månaderna efter förvärvet och redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på 1,9 MSEK för perioden april-september 2013.

* SweDeltaco förbättrar rörelseresultatet före avskrivningar med 19% för perioden januari-september 2013 jämfört med samma period 2012 och når en rörelsemarginal före avskrivningar på 5,0%.VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

VD för Aurora Group, Pauli Joensen har lämnat sitt uppdrag och ersatts av Henrik Finnedal.

Henrik Finnedal har tidigare haft tjänsten som säljchef inom Aurora koncernen och har mångårig erfarenhet av hemelektronikbranschen. Fokus för Henrik Finnedal kommer intitialt vara att bredda Auroras kundbas, anpassa försäljningen till den växande e-handeln samt att minska kostnaderna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 E-post: ()

Om Deltaco Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility, Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag inom Deltaco- koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 218 anställda, är verksam i alla nordiska länder och omsätter ca 1,2mdkr om året. Aktierna i Deltaco AB är listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.

 


Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://news.cision.com/se/deltaco/r/delarsrapport--januari-september-2013,c9493649

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9493649/180007.pdf

Show as PDF