Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Delårsrapport, januari- juni 2013

Förbättring av bruttomarginalen. 4800 nya artiklar inför högsäsongen. · Bruttomarginalen ökar med 5,1 procentenheter under första halvåret 2013 jämfö...

15:00 / 13 Aug DistIT Press release

Deltaco - Delårsrapport januari - mars 2013

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom
IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.
- Nettoomsättningen ökar med 43%, bru...

13:28 / 29 Apr DistIT Press release

Deltaco förvärvar Aurora Group

Deltaco AB och danska företaget Solar A/S har undertecknat ett bindande köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Aurora Group Danmark A/S som är en nor...

08:00 / 2 Apr DistIT Press release

Kallelse till årsstämma i Deltaco AB (publ)

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 april 2013 klockan 14.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tulli...

13:31 / 26 Mar DistIT Press release

Bokslutskommuniké Januari - December 2012

Deltaco AB (publ)Starkt Q4 både i SweDeltaco och Alcadon- Nettomsättningen ökar med 49%, bruttomarginalen förbättras med ca 2%-enheter och rörelseresu...

15:00 / 15 Feb DistIT Press release