Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco AB tecknar köpeavtal avseende Alcadon MRV AB.

08:45 / 12 September 2012 DistIT Press release

Deltaco AB och MRV Communication Inc. USA har undertecknat ett köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Alcadon MRV AB som är en svensk distributör av produkter för data- och telekommunikation.

Som aviserades den 10 augusti 2012 uppgår köpeskillingen till 6,5MUSD och förvärvet kommer att till största delen finansieras genom bankupplåning.

Alcadons ägare MRV Communication Inc., avser kalla sina aktieägare till en bolagsstämma den 11 oktober 2012 (tidigare planerad till den 28 september 2012) för att erhålla ett slutgiltigt godkännande av försäljningen. 

Information om den ekonomiska påverkan på Deltacos resultat kommer att ges under förutsättning av att MRV:s bolagsstämma, planerad till den 11 oktober 2012, godkänner affären.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 e-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se) Maria Riley  Investor Relation MRVCommunication Inc.  Telefon: +1 (818) 886-MRVC (6782)  e-post: ir@mrv.com

Om Deltaco  Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 79 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se  Om Alcadon  Alcadon startade sin verksamhet under 1988 och är idag en ledande distributör/grossist av produkter för Data- och telekommunikation i Norden. Bolaget erbjuder sina kunder en omfattande kompetens, kostnadseffektiva lösningar samt förstklassig service och support inom data- och nätverkskommunikation. Från svenska kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg täcker bolaget leveranser till hela Sverige och från centrallagret i Stockholm ombesörjs snabba leveranser till kunder i hela Norden. Alcadon har idag 34 medarbetare i Sverige och 8 medarbetare i Norge. Alcadon ägs idag av MRV Communications Inc. som är noterat på NASDAQ OTC i USA. För mer information se www.alcadon.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/deltaco-ab-tecknar-kopeavtal-avseende-alcadon-mrv-ab-,c9303889

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9303889/44141.pdf

Show as PDF