Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport januari - september 2012

14:30 / 8 November 2012 DistIT Press release

Alcadon, Deltacos första förvärv är ett stabilt och lönsamt företag.

- Nettoomsättning uppgick till 318,5 (293,5) MSEK, en ökning med 8,5 procent.

- Rörelseresultat uppgick till 9,4 (14,8) MSEK.

- Rörelsemarginal uppgick till 3,0 (5,0) procent.

- Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,64 (1,16) SEK.

- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,7 (13,1) MSEK. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Deltaco fullföljde förvärvet av Alcadon MRV AB.

· I enlighet med årsstämmans beslut den 4 maj 2012 består Deltacos valberedning inför årsstämman 2013 av Ulf Strömsten, Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson och Arne Myhrman, Deltacos styrelseordförande.


För ytterligare information vänligen kontakta: Siamak Alian, VD Deltaco AB Telefon: 46 8 555 76 241 Mobil: 46 70 742 21 93 siamak.alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se) Arne Myhrman, Styrelseordförande Deltaco AB Mobil: 46 73 383 64 67 arne.myhrman@deltaco.se (arne@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 79 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se Om Alcadon Alcadon startade sin verksamhet under 1988 och är idag en ledande distributör/grossist av produkter för Data- och telekommunikation i Norden. Bolaget erbjuder sina kunder en omfattande kompetens, kostnadseffektiva lösningar samt förstklassig service och support inom data- och nätverkskommunikation. Från svenska kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg täcker bolaget leveranser till hela Sverige och från centrallagret i Stockholm ombesörjs snabba leveranser till kunder i hela Norden. Alcadon har idag 34 medarbetare i Sverige och 8 medarbetare i Norge. För mer information se www.alcadon.se (http://media.ne.cision.com/l/qdxirjkl/www.alcadon.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/delarsrapport-januari---september-2012,c9332017

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9332017/64486.pdf

Show as PDF