Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Valberedning för Deltaco AB inför årsstämma 2013

13:48 / 26 October 2012 DistIT Press release

Deltacos arbete med bolagsstyrning är till stora delar inspirerad av den svenska koden för bolagsstyrning.

I enlighet med årsstämmans beslut den 4maj 2012 informeras om att Deltacos valberedning inför årsstämman 2013 är sammansatt till att omfatta, Ulf Strömsten Catella Fondförvaltning, Tedde Jeansson Alted AB och Arne Myhrman, Deltacos styrelseordförande.

Valberedningen uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning. Valberedningen representerar en bred erfarenhet av arbete i styrelser och nomineringsförfaranden. Ulf Strömsten har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningen kommer att ta fram förslag till 2013 års årsstämma avseende;

· val av ordförande för stämman · val av styrelse och styrelseordförande · val av revisor · arvode till styrelse och revisorer

Aktieägare som önskar komma i kontakt med och lämna förslag till valberedningen ska göra detta antingen till;

Ulf Strömsten, telefon 08 - 614 25 77 eller via e-post eller till

Arne Myhrman, telefon 073 - 383 64 67 eller via e-post

För att förslag på ledamöter ska kunna beaktas inför årsstämman 2013 ska förslag ha inkommit senast fredagen den 1 mars 2013.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande, Arne Myhrman, i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman, vilken beräknas publiceras i slutet av mars månad 2013.


För ytterligare information vänligen kontakta: Ulf Strömsten, valberedningens ordförande, 08 - 614 25 77 Arne Myhrman, styrelseordförande Deltaco, 073 - 383 64 67

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget  har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 87 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.seDenna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/valberedning-for-deltaco-ab-infor-arsstamma-2013,c9325930

Följande filer finns att ladda ned:
http://mb.cision.com/Main/505/9325930/60165.pdf

Show as PDF