Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltacos incitamentsprogram fulltecknat

16:00 / 21 June 2011 DistIT Press release

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 22 472 400 kronor, fördelat på högst 1 228 000 konvertibler till konverteringskursen 18,30 kronor.

Incitamentsprogrammet fulltecknades och tilldelning har skett i enlighet med bolagsstämmans beslut.

Konvertiblerna löper från och med den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2014. Varje konvertibel kan, under perioden 1 juni 2014 till och med 13 juni 2014, konverteras till en aktie i Deltaco. Vid full konvertering kommer antalet aktier att öka med 1 228 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av det totala antalet aktier i Deltaco.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Arne Myhrman, Styrelseordförande Telefon: 073- 383 64 67 E-mail: arne.myhrman@deltaco.se (arne.myhrman@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland och Danmark. Aktierna i Deltaco är noterat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1404976

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1404977

Show as PDF