Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Deltaco noteras på First North den 19 april 2011

09:00 / 7 April 2011 DistIT Press release

Pressmeddelande Tullinge, 7 april 2011

Deltaco har erhållit godkännande för upptagande till handel på First North som drivs av NASDAQ OMX. En bolagsbeskrivning finns på www.deltacoab.se (www.deltacoab.se) och på www.intoi.se (www.intoi.se).

Bolagsbeskrivning I samband med notering på First North har bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som innehåller viss information som tidigare inte har offentliggjorts:

Finansiella mål Styrelsens finansiella mål är att Deltaco ska uppnå en vinsttillväxt per aktie om 10 % per år, sett över en konjunkturcykel samt att soliditeten ska uppgå till minst 35 %.

Utdelningspolicy Deltacos styrelse avser att årligen föreslå en utdelning, eller annan motsvarande värdeöverföring, som ska uppgå till 30-50 % av vinsten efter skatt.

Tidplan Första dag för handel i Deltaco på First North är fastställd till 19 april 2011. Deltacos aktie kommer att handlas under kortnamnet DELT och med ISIN-kod SE0003883800. Deltaco har utsett Remium AB till Certified Adviser. Remium AB har även agerat finansiell rådgivare i samband med listningen på First North.

Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för perioden januari-mars 2011                       3 maj 2011 Delårsrapport för perioden januari-juni 2011                         25 augusti 2011 Delårsrapport för perioden januari-september 2011               9 november 2011 Bokslutskommuniké för perioden januari-december 2011      23 februari 2012

Bolagsbeskrivningen tillsammans med ytterligare information finns på www.deltacoab.se (www.deltacoab.se) eller kan beställas genom mailadressen  (). För mer information kontakta:


Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 762 41 Mobil: 070 7422 193 E-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Deltaco är en medelstor leverantör och distributör av IT-produkter i Norden. Deltacos affärsidé är att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett attraktivt sortiment av IT-produkter riktat till IT-marknaden i Norden.Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1//Commands/File.aspx?id=1337396