Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Dom meddelad i tvist med Peter Enström

15:00 / 28 November 2011 DistIT Press release

Deltaco AB har som tidigare kommunicerats befunnit sig i en tvist med Peter Enström, som var VD för bolaget (då under namnet TurnIT AB) fram till 2001. Peter Enström hade väckt talan mot bolaget vid Solna tingsrätt med yrkande om skadestånd om cirka 15,8 miljoner kronor jämte ränta baserat på ett påstått avtalsbrott enligt ett avtal om ersättning som ingicks i samband med att Peter Enström avträdde som VD för bolaget. Bolaget har tidigare betalat Peter Enström ett medgivet belopp om 216 580 kronor och har i övrigt bestritt Enströms krav.

Solna tingsrätt har vid sin prövning kommit fram till att det saknas grund för Peter Enströms yrkanden om ytterligare provisionsersättning utöver det belopp som tidigare betalats.

Vidare fastslår tingsrätten att Peter Enström skall ersätta Deltaco AB för samtliga rättegångskostnader samt att Deltaco AB till Enström ska utbetala dröjsmålsränta med anledning av sen utbetalning av medgivet belopp.

Domen kan överklagas till Svea hovrätt senast den 16 december 2011. Prövningstillstånd erfordras.

För ytterligare information kontakta:


Siamak Alian, VD Telefon: 08 555 76 241 Mobil: 070 7422 193 e-post: Siamak.Alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 71 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listat på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/dom-meddelad-i-tvist-med-peter-enstrom,c9191900

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2026263&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF