Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Delårsrapport Januari-September 2011

15:00 / 9 November 2011 DistIT Press release

Expansionen fortsätter och Deltaco tar marknadsandelar - Minskande rörelsemarginal i en pressad marknad

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 293,5MSEK, en ökning med 7,9% jämfört med 272MSEK*   och en minskning med 43,4% jämfört med 421MSEK**. - Koncernens nettoomsättning ökade med 13,3% i tredje kvartalet jämfört med 2010*. - Rörelseresultat uppgick till 14,8MSEK( 21,6MSEK*) (22,7MSEK**). - Rörelsemarginalen uppgick till 5,0% (7,9*)(5,3**). - Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 1,16SEK. - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,3MSEK jämfört med 7,1MSEK**.

* I syfte att öka informationsvärdet har vi valt att i rapporten även presentera proformainformation om hur Deltacokoncernen   skulle ha sett ut om IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB exkluderats redan den 1 januari 2010. ** Jämförelsesiffrorna inkluderar utdelade verksamheten IAR Systems Group AB och Northern Parklife AB.

Väsentliga händelser under perioden · Deltaco AB (publ) Nordens ledande distributör och tillverkare av IT-tillbehör expanderar till Norge. Den norska    verksamheten kommer att med korta leveranstider och konkurrenskraftiga priser erbjuda ett brett och    attraktivt sortiment av IT-tillbehör i Norge. · Trygve Holtskog som har utsetts till styrelseordförande i NorDeltaco AS har en mångårig erfarenhet från den nordiska retail-marknaden   bland annat som koncernchef för Expert AS och har haft framträdande positioner inom Hakon Gruppen/ICA AB.    Trygve Holtskog har också varit koncernchef och är nu styrelsemedlem i Europris Holding AS. Han är dessutom   knuten till Saga Corporate Finance.

Kommentarer från VD Vi har lyckats öka vår omsättning med 13,3% i tredje kvartalet jämfört med 2010 och med 7,9% i jan-sep 2011 jämfört med samma period 2010. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 14,8MSEK vilket är lägre än föregående år (21,6). Minskningen i rörelseresultat beror på:

· Våra fasta och rörliga kostnader för notering som på årsbasis kan uppskattas till ca 1,5MSEK. · Stor prispress på marknaden som gäller nästan alla hårdvaruprodukter inom IT och hemelektronik. · En medveten och vald strategi som går ut på att ta marknadsandelar i en svag marknad.

Deltacos strategier i sälj och marknadsföring, baserat på vår analys av marknaden och våra konkurrenter, är att förstärka vår position och ta marknadsandelar. Vi är stabila med goda  finanser och har råd med en aggressiv prissättning av priskänsliga produkter i en vikande marknad. IT- och hemelektronikbranschen har under de senaste månaderna haft en negativ utveckling och marknaden har minskat med ca 20%. Lagren hos leverantörer och distributörer av bärbara datorer och LCD monitorer är överfyllda och de rabatterar aggressivt ut produkter med priser långt under anskaffningspris. Detta i sin tur har negativ inverkan på priset för tillbehör.

Till skillnad från många andra distributörer som jobbar enbart med konsumentprodukter eller företagsprodukter har Deltacos sortiment av ca 8000 produkter fördelen att bestå av ca 50% konsumentprodukter och ca 50% företagsprodukter. Detta innebär betydligt mindre risk i kristider som nu. Alla undersökningar och rapporter visar att detaljhandeln har utvecklats väldigt svagt under de senaste månaderna. Företagsmarknaden är ganska stabil men man ser tecken på oro hos företagen när det gäller utvecklingen i Europa. Deltacos produktmix passar bra även i en eventuell lågkonjunktur. En betydande del av vårt sortiment består av basprodukter som behövs hos konsumenter och företag oavsett konjunkturläge. Vårt eget varumärke DELTACO positionerar sig i mellan- och lågprissegmentet varför vi förväntar oss att DELTACO-produkter kommer att klara sig bra i kristider. Det råder ett stort systemskifte från PC till bärbar och från mobiltelefoner till smarta telefoner. Vi har anpassat vårt sortiment till dagens behov och under 2011 har vi kompletterat vårt erbjudande med hundratals nya produkter inom området Mobility (Bärbar PC, Smarttelefon och Surfplattor). 

Vi bedömer dock att det finns en stor eftermarknad att bearbeta efter detta systemskifte, varför Deltacos produkter kommer att klara sig relativt sett bra även i kristider.

Våra dotterbolag i Finland och Danmark utvecklas mycket bra och deras omsättning har för kvartalet ökat med ca 35%  i Finland och med ca 63% i Danmark jämfört med föregående år.

Se bifogad Deltaco AB, Delårsrapport januari-september 2011.

Siamak Alian VD och Koncernchef Tel: 08-555 76 241 Mobil: 0707-422193 E-post:  ()


Om Deltaco Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantör och distributör av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget har visat stabil organisk tillväxt och vinstökning varje år sedan starten för 20 år sedan. Deltaco har 77 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium AB. För mer information se www.deltacoab.se (http://www.deltacoab.se/).Denna information skickades av Cision www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/deltaco/r/delarsrapport-januari-september-2011,c9178373

Följande filer finns att ladda ned:
http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=2008148&fn=wkr0005.pdf

Show as PDF