Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

DistIT

DistIT

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Dom meddelad i tvist med Peter Enström

Deltaco AB har som tidigare kommunicerats befunnit sig i en tvist med Peter Enström, som var VD för bolaget (då under namnet TurnIT AB) fram till 2001...

15:00 / 28 Nov DistIT Press release

Delårsrapport Januari-September 2011

Expansionen fortsätter och Deltaco tar marknadsandelar - Minskande rörelsemarginal i en pressad marknad- Koncernens nettoomsättning uppgick till 293,5...

15:00 / 9 Nov DistIT Press release

Deltaco distribuerar HIS grafikkort

Deltaco distribuerar sedan tidigare ett komplett sortiment av Nvida-baserade grafikkort från Point of View. Nu kompletterar Deltaco sortimentet med et...

14:00 / 26 Oct DistIT Press release

Delårsrapport Januari - Juni 2011

Deltaco visar organisk tillväxt och startar verksamhet i Norge.- Koncernens nettoomsättning uppgick till 193,8 ( 184,1*) ( 283,5**) MSEK ...

15:00 / 25 Aug DistIT Press release

Deltaco drabbas inte av ONOFFs konkurs

Med anledning av hemelektronikföretaget ONOFFs ansökan om konkurs vill vi härmed meddela att SweDeltaco AB inte har varit leverantör till ONOFF och vå...

12:25 / 12 Jul DistIT Press release

Deltacos incitamentsprogram fulltecknat

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram genom emission av konvertibler till et...

16:00 / 21 Jun DistIT Press release

Extra bolagsstämma i Deltaco AB

Vid extra bolagsstämma i Deltaco AB (publ) den 10 juni 2011 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om ett aktierelaterat incitamentsprogram ge...

11:38 / 10 Jun DistIT Press release

Deltacos styrelse föreslår incitamentsprogram

Deltacos styrelse har idag föreslagit att en extra bolagsstämma den 10 juni 2011 beslutar om ett konvertibelprogram för bolagets medarbetare. För närv...

10:30 / 12 May DistIT Press release

Deltaco inleder samarbete med Cherry

Pressmeddelande 2011-04-01Deltaco inleder samarbete med tyska Cherry – världens äldsta tillverkare av tangentbord.[image]Cherry har tillverkat och utv...

12:11 / 1 Apr DistIT Press release