Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Inbjudan till presentation av Diös delårsrapport januari-mars 2023

13:00 / 17 April 2023 Diös Press release

Diös publicerar sin delårsrapport för januari-mars 2023 fredagen den 28 april kl. 07:00 (CEST). Samma dag klockan 9:00 (CEST) är investerare, analytiker, media och andra intressenter välkomna att ta del av en presentation av resultatet via telefonkonferens.

[image]

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar och kommenterar resultatet. Presentationen hålls på engelska och avslutas med en frågestund.

Datum: 28 april, 2023
Tid: Presentationen börjar kl. 9:00 (CEST)
För att delta vänligen använd nedan angivna telefonnummer:

Sverige: Sweden: +46 10 884 80 16
Finland: +358 75 3252542
Netherlands: +31 85 888 7233
Norway: +47 815 03 308
United Kingdom: +44 20 3936 2999
United States: +1 646 664 1960
Accesskod:506369

För ta del av presentationen och konferensen online vänligen använd denna länk: https://app.webinar.net/ (https://app.webinar.net/Ool13rEnRXw)

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter/default.aspx).

För ytterligare information kontakta gärna:
Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se 

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 363 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 623 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/