Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

10:37 / 2 September 2022 Diös Press release

Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-1771 Diös Fastigheter AB
Instrument SE0001634262 Common shares
Innehavare Svante Paulsson
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Datum 2022-08-31
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 14 857 452
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 14 857 452
Andel
 - aktier 10,47885 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 10,47885 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,47885 % 14 857 452
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,47885 % 14 857 452
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Backahill Inter AB
 - antal rösträtter 14 857 452
 - andel av rösträtter 10,47885 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 14 857 452
 - andel av rösträtter 10,47885 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/