Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös förvärvar anrik fastighet i centrala Sundsvall

11:30 / 19 July 2022 Diös Press release

Diös stärker sin position i Sundsvall och förvärvar en fastighet innehållande hotell och bostäder i centrum. Fastighetsvärdet uppgår till 177 mkr och säljare är Moströms Fastighet AB. Tillträde sker 15 september 2022

[image]

Fastigheten är belägen i Stenstan i centrala Sundsvall, som är under stark utveckling. I närheten ligger även nya resecentrum och Diös satsning på Köpmangatan med 46 nya lägenheter. Byggnaden, som är från slutet av 1920-talet, är i mycket gott skick och har genom åren restaurerats och rustats upp. Största hyresgäst är Nordic Choice Hotels, genom Clarion Collection Hotel Grand, med ett hyresavtal på 15 år från 1 september 2022. Hyresvärdet uppgår till 11,6 mkr. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under det tredje kvartalet 2022.  

-  Det händer mycket i Sundsvall och det finns många spännande tillväxtplaner för Stenstan. Vi ser fram emot ett utökat samarbete med Nordic Choice Hotels samt att förvalta och utveckla en fastighet som många lägger märke till tack vare den vackra byggnaden, säger Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 599 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/