Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter publicerar årsredovisning för 2021

09:00 / 15 March 2022 Diös Press release

Diös Fastigheters årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på vår hemsida, www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/arsredovisningar/default.aspx).

[Framsida]

- Efter ett år präglat av handlingskraft, hög utvecklingstakt och nya affärsmöjligheter levererar vi ett mycket starkt resultat med en nettouthyrning som uppgår till 30 mkr för året och ett förvaltningsresultat som ökar med 8 procent. Vi upplever ett historiskt stort intresse för vår marknad, både från investerare och hyresgäster samt genom en ökad transaktionsaktivitet. Med stor respekt för världsläget just nu och den osäkerhet som råder i skrivande stund, ser framtiden ljus ut för både vår marknad och för Diös. Min absoluta övertygelse är att 2022 kommer bli ett ännu mer framgångsrikt år för oss med en fortsatt stark affär genom smarta och hållbara investeringar för framtiden, säger Knut Rost, vd, Diös.

Den tryckta versionen kommer finnas tillgänglig senast vecka 13 och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Årsredovisningen kan beställas via www.dios.se (https://investors.dios.se/Sweden/kontakt/Annual-Report-Request-Form/default.aspx).

Den engelska versionen publiceras på vår hemsida den 30 mars 2022.

Diös har också publicerat årsredovisningen på svenska i ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF).

För ytterligare information kontakta gärna:
Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, IR-chef, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Denna information är offentliggjord av Diös Fastigheter AB (publ) enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl.9:00 den 15 mars 2022.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 28 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 511 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/