Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös avyttrar handelsfastigheter för 737 mkr

08:30 / 25 March 2022 Diös Press release

Diös avyttrar handelsfastigheter till ett fastighetsvärde om 737 mkr i Gävle, Falun, Umeå och Skellefteå till Point Properties AB. Försäljningen är en del i att optimera beståndet i respektive stad och skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och förvärv. Tillträde sker 1 juni 2022.

[image]

Det underliggande fastighetsvärdet överstiger den senaste värderingen. Affären omfattar sammanlagt
46 000 kvm, exkl garage, där 72 procent är butik och restaurang. Hyresvärdet uppgår till 77 mkr. Största hyresgästerna är HM, KappAhl, Intersport, ICA och Coop. Affären är villkorad av ett finansieringsförbehåll som förfaller under maj 2022. Transaktionen, som omfattar sex registerfastigheter, sker i bolagsform och redovisas under det andra kvartalet 2022.

-  Vi fortsätter att vara aktiva på en het transaktionsmarkand. Denna affär ger oss möjligheter till och utrymme för fortsatt tillväxt genom nya investeringar och förvärv. Vi välkomnar Point Properties som en viktig samarbetspartner för våra städers fortsatta tillväxt och deras vision för de aktuella fastigheterna gör dem till den perfekta köparen., säger Knut Rost, vd, Diös.

Point arbetar aktivt med utvecklingen av stadskärnor i små och mellanstora städer och har idag största delen av sitt bestånd i södra och mellersta Sverige. Med fokus på centrumfastigheter arbetar de för levande mötesplatser genom att ta ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende.

- Det är med stor glädje Point Properties presenterar denna affär. Vi köper välskötta fastigheter på väldigt intressanta orter och stärker vår närvaro i norra Sverige. Point Properties äger nu centrumfastigheter från Trelleborg i syd till Skellefteå i norr, säger Magnus Åkesson, vd, Point Properties AB.  

För ytterligare information kontakta gärna:
Knut Rost, vd, Diös
Telefon: 010- 470 95 01
E-post: knut.rost@dios.se

Magnus Åkesson, vd, Point Properties
Telefon: 070-301 81 83
E-post: magnus.akesson@pointproperties.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2022 kl. 8:30 CET.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 28 mdkr, ett bestånd om 338 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 511 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/