Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

14:50 / 14 December 2022 Diös Press release

Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-1771 Diös Fastigheter AB
Instrument SE0001634262 Aktier
Innehavare Länsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 6 878 971
Antal rösträtter 6 878 971
 
Transaktionen
Datum 2022-12-13
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 7 878 971
 - direkt innehavda rösträtter 7 878 971
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,56 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,56 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,56 % 7 878 971
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,56 % 7 878 971
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/