Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös förvärvar fastighet i centrala Gävle

06:00 / 2 November 2022 Diös Press release

Diös förvärvar en kommersiell fastighet om 1 136 kvm i Magasinsområdet på Alderholmen i centrala Gävle. Diös äger sedan tidigare ett flertal fastigheter i samma område och syftet är att komplettera och stärka beståndet i den expansiva stadsdelen. Säljare är Fastighetsmani AB och tillträde sker omgående.

[Den nya fastigheten ligger p Alderholmen i Magasinsomrdet centrala Gvle]

Den förvärvade fastigheten har ett årligt hyresvärde på 1,7 mkr och består av kontorslokaler. Största hyresgäst är Söderberg & Partner. Transaktionen sker i bolagsform och redovisas under fjärde kvartalet 2022.

- Vi ser ett stort intresse för Magasinsområdet där vi nu stärker vår position med denna fastighet som har god potential med möjlighet att utveckla för fler hyresgäster i ett läge där efterfrågan på kontor växer. Det finns också möjlighet till utbyggnad på den anslutande befintliga parkeringsytan, säger Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös.

Magasinsområdet i Gävle är under stark utveckling med målet att vara en levande, hållbar, trygg och attraktiv stadsdel fylld av företag, restauranger, caféer och urban service. Här växer en av Gävles attraktivaste platser för företagare fram.

För ytterligare information kontakta gärna:
Henrik Sjöstrand, transaktionsansvarig, Diös
Telefon: 010-470 96 05
E-post: henrik.sjostrand@dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 31 mdkr, ett bestånd om 361 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 622 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund | Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se | Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/