Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-juni 2021

12:00 / 5 July 2021 Diös Press release

Vi levererar ett väldigt starkt resultat för perioden. Intäkterna ökar med 6 procent, överskottsgraden uppgår till rekordstarka 68 procent och fastighetsvärdet överstiger 26 mdr. Flertalet lönsamma affärer och en stark underliggande marknad har drivit en positiv värdeutveckling och visar på goda utsikter framåt.

[image] (https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter/default.aspx)
  • Intäkterna ökade med 6 procent och uppgick till 987 mkr (928)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent och uppgick till 519 mkr (458)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 675 mkr (-143) och på derivat till 14 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till 957 mkr (246)
  • Resultat per aktie uppgick till 7,07 kr (1,83)

- Jag brinner för ett modigt ledarskap och en affärskultur där våra medarbetare utvecklas, trivs och vill ta eget ansvar för att bidra till Diös tillväxt. Pågående trender och effekterna av pandemin leder till ett mer flexibelt arbetssätt och krav på hållbara affärsmodeller vilket vi alla måste anpassa oss till. Vi har en unik position på en het marknad med kompetenta och drivna medarbetare. Vi ska fortsätta ta vara på våra möjligheter, göra fler bra affärer, öka vår lönsamhet och därmed skapa ytterligare värde för våra aktieägare, säger Knut Rost, vd

Presentation av rapporten
Idag kl. 12.20 presenterar vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson rapporten via en webbsänd telefonkonferens. Presentation sker på engelska.

Mer information kring konferensen finns på:
https://streams.eventcdn.net/disfastigheter/dios-interim-report-jan-jun-2021/register

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/