Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös har framgångsrikt genomfört sin första emission av gröna obligationer

16:59 / 10 June 2021 Diös Press release

Diös har, inom ramen för det MTN-program som etablerats i juni 2021, emitterat en icke-säkerställd grön obligation om totalt 500 miljoner med en löptid om två år.

[image]
 

Obligationslånet löper med en rörlig ränta med räntevillkor 3-månaders STIBOR +1,40 procent. Lånet har en löptid om två år med slutförfall den 21 juni 2023. Emissionslikviden kommer att användas för att finansiera tillgångar och aktiviteter i enlighet med Diös gröna ramverk.
  • Vi är mycket glada åt det positiva mottagande av vår första gröna obligation under vårt nyetablerade MTN-program. Att vi nu kan finansiera våra gröna initiativ via egna obligationer ger ytterligare flexibilitet för vår fortsatta utveckling, säger Rolf Larsson, CFO.

Handelsbanken har varit finansiella rådgivare i samband med obligationsemissionen.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 25,3 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 459 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/