Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Valberedningens förslag till styrelse och ordförande i Diös Fastigheter AB (publ)

13:30 / 5 February 2021 Diös Press release

Inför årsstämman i Diös den 13 april 2021 föreslår valberedningen omval av samtliga ledamöter. Bob Persson föreslås fortsätta som ordförande och Ragnhild Backman, Anders Nelson, Eva Nygren, Peter Strand och Tobias Lönnevall som ledamöter.

[image]
 

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:
Stefan Nilsson, valberedningens ordförande, representant för Pensionskassan SHB Försäkringsförening. 
  • Lennart Mauritzson, representant för Backahill Inter AB.
  • Bob Persson, styrelsens ordförande, representant för AB Persson Invest.
  • Carl Engström, representant för Nordstjernan AB.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 42 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer offentliggöras i kallelsen till årsstämman.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,8 mdkr, ett bestånd om 335 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 480 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/