Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Nytt antal aktier och röster i Diös

17:30 / 30 December 2021 Diös Press release

Antalet aktier och röster i Diös Fastigheter AB (publ) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes den 1 december 2021. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 7 272 727.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Diös till 141 785 165. Aktiekapitalet uppgår till 283 569 697,6 kr. Diös innehar 441 418 egna aktier.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/