Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös bjuder in till presentation av delårsrapport jan-sep 2021

10:00 / 15 October 2021 Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport för perioden jan-sep 2021 offentliggörs den 22 oktober kl. 07:00 (CEST). Samma dag kl. 10:15 inbjuds investerare, analytiker, media och andra intresserade att delta vid en webbsänd telekonferens.

[image]

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar resultatet för tredje kvartalet 2021. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund.

Datum:         22 oktober 2021
Tid:               Presentationen börjar kl. 10:15 (CEST)

För att ta del av presentationen och delta vid telekonferensen, använd följande länk:
https://streams.eventcdn.net/disfastigheter/ir-jan-sep-2021

För att delta i konferensen, ring in på något av nedanstående nummer:

SE:                 +46 8505583 52
UK:                +44 3333009272
US:                 +16319131422 PIN: 53220513#

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på:
https://investors.dios.se/Sweden/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter/default.aspx

En livesänd presentation på svenska kommer hållas samma dag kl. 08.00 och följas av en frågestund där frågor kan ställas via en chattfunktion. För att komma till sändningen följ länken nedan:
Diös Q3-rapport - Livesändning (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdios.us3.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D0ed48be0dc6180ec05cb7f697%26id%3Dd009a58a54%26e%3D629d6a61b8&data=04%7C01%7Cjohan.dernmar%40dios.se%7Cd9c1e3e7ca0247c409f208d98ee1f390%7C947847cfb0984ffca9f37135dda6037f%7C0%7C0%7C637697923378394852%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=iDTdzjVFirdpQS0mMmhwI2k%2BNIbxhsYb1PeJBaxG0rE%3D&reserved=0)

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,1 mdkr, ett bestånd om 334 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 463 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/