Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2019

07:00 / 11 February 2020 Diös Press release

Vår starka utveckling fortsätter. Resultatet förbättras, nettouthyrningen är stark och styrelsen föreslår en höjd utdelning till 3,30 kr per aktie. Vi höjer vår ambition för fortsatt tillväxt och vårt mål är att öka förvaltningsresultatet per aktie med i genomsnitt 10 procent per år, över en treårsperiod.

  • Intäkterna ökade med 2 procent och uppgick till 1 854 mkr (1 810)
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7 procent och uppgick till 952 mkr (894)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 331 mkr (678) och på derivat till 0 mkr (16)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 050 mkr (1 341)
  • Resultat per aktie uppgick till 7,74 kr (9,94)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,30 kr per aktie (3,00), jämnt fördelat på två utdelningstillfällen

- Jag är övertygad om att vår unika position, vår kunskap och vårt engagemang för våra städer kommer synas i en starkare tillväxt. Diös är ett bolag väl rustat för framtiden och med möjlighet att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Ett bolag som fortsätter leverera värde till våra aktieägare, säger Knut Rost, vd.

[Framsida]

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 22,9 mdkr, ett bestånd om 333 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 483 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-177

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/