Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös bjuder in till presentation av delårsrapport jan-sep 2020

10:15 / 19 October 2020 Diös Press release

Diös Fastigheters delårsrapport för perioden jan-sep 2020 offentliggörs den 23 oktober kl. 07:00 (CEST). Samma dag kl. 09:30 inbjuds investerare, analytiker, media och andra intresserade att delta vid en webbsänd presentation av delårsrapporten.

[image]
 

Vd Knut Rost och CFO Rolf Larsson presenterar resultatet för tredje kvartalet. Presentationen hålls på engelska och kan följas via webb.

Datum:           23 oktober 2020
Tid:                 Presentationen börjar kl. 09:30 (CEST)

För att ta del av presentationen via webb, använd följande länk:
https://tv.streamfabriken.com/dios-fastigheter-q3-2020

Delårsrapporten och presentationen kommer finnas tillgängliga på:
https://www.dios.se/investerare/
Frågor kan skickas direkt till Rolf Larsson eller Johan Dernmar.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 23,5 mdkr, ett bestånd om 337 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 486 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/