Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter: Diös emitterar gröna certifikat under det nyupprättade gröna finansieringsramverket

06:00 / 24 September 2019 Diös Press release

Diös har emitterat sina första gröna företagscertifikat till en volym av 300 mkr med en löptid om fyra månader. Certifikaten emitterades under det nyupprättade gröna finansieringsramverket där likviden går till hållbar stadsutveckling.

-   Vi vill skapa hållbara städer. Att våra gröna initiativ inom verksamheten nu kan finansieras under vårt nya ramverk är glädjande och det stärker vår position som ansvarsfull aktör och helheten i vårt hållbarhetsarbete. Målet på sikt är att alla certifikat ska vara gröna, säger Rolf Larsson, CFO.

Det gröna ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero och erhållit Medium Green som helhetsbetyg. Granskningen av styrning och rapportering har erhållit högsta betyget Excellent. De gröna företagscertifikaten kommer att noteras på Nasdaqs lista för gröna certifikat.

Det gröna finansieringsramverket har tagits fram i samarbete med Handelsbanken.

Mer information om Diös gröna finansieringsramverk finns på www.dios.se/gronfinansiering

[image] (https://www.dios.se/gronfinansiering/)

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 21,9 mdkr, ett bestånd om 331 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 473 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se,www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/