Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

13:10 / 4 September 2018 Diös Press release

Flaggningsmeddelande i Diös Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556501-1771 Diös Fastigheter AB
Instrument Aktier samt köpoption
Innehavare Nordstjernan AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 0
Antal rösträtter 0
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-09-03
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 787 374
 - direkt innehavda rösträtter 6 787 374
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,04591 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,04591 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,04591 % 6 787 374
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 5,04591 % 6 787 374
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,09182 % 13 574 748
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 13 574 748
 - andel av rösträtter 10,09182 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mats Liljegren
 - telefon +4687885012
 - mejl mats.liljegren@nordsternan.se
 
Kommentar
Den köpoption som Nordstjernan Aktiebolag har förvärvat kan utnyttjas under perioden 3 september 2018 - 9 september 2019.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/