Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös utvecklar lokaler till Mötesplats för unga i Luleå

11:15 / 24 April 2018 Diös Press release

Nu är det klart att Luleå kommuns nya satsning på Mötesplats för unga flyttar in på Kungsgatan mitt i centrala Luleå. Satsningen blir en arena för unga människors integration och sociala etablering i vuxenvärlden och i samhället. Fastighetsägaren Diös utvecklar lokalerna till att stå färdiga för inflyttning den 12 november, med invigning i början av 2019.

Förstudier visar att behovet av en central mötesplats i Luleå för unga/unga vuxna 16-30 år är stort. Visionen är nu att skapa en attraktiv mötesplats i Luleå som präglas av energi, medskapande och öppenhet.

- Det känns riktigt bra att medverka till att utveckla en mötesplats för unga i centrala Luleå. Att lokalen ligger centralt ökar tillgängligheten och skapar bättre förutsättningar för att verksamheten blir mer attraktiv. Nu ser vi fram emot att påbörja utvecklingsarbetet med lokalen, säger Johan Lång, affärschef, Diös Luleå.

[image]

- Det här är ett otroligt viktigt steg för Luleås utveckling. Vi ska erbjuda en arena där våra unga och unga vuxna kan mötas och utvecklas och på så sätt göra Luleå än mer attraktiv som stad att bo i och besöka, säger Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun.

- Nästa steg är att fritidsförvaltningen får i uppdrag att rekrytera en ansvarig med uppdrag att planera den kommande verksamheten tillsammans med unga i Luleå, representanter från civilsamhället, andra förvaltningar och övriga intressenter, säger Inger B Larsson, Fritidsnämndens ordförande, Luleå kommun.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lång, affärschef, Diös Luleå
Telefon: 010-470 98 00
E-post: johan.lang@dios.se (emelie.kjellner@dios.se)
Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun.
Telefon: 070-497 36 62

Inger B Larsson, fritidsnämndens ordförande, Luleå kommun.
Telefon: 072-726 24 63

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/