Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters bokslutskommuniké 2017

07:00 / 16 February 2018 Diös Press release

Resultatutvecklingen under 2017 var stark.
Förvaltningsresultatet ökade med 53 procent till 822 mkr och överskottsgraden ökade till 64 procent vilket var bättre än årets målsättning. Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie vilket motsvarar en höjning med 45 procent.

  • Hyresintäkterna ökade med 28 procent och uppgick till 1 700 mkr (1 323)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 822 mkr (539)
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 402 mkr (337) och på derivat till 27 mkr (91)
  • Resultat efter skatt uppgick till 1 029 mkr (832)
  • Resultat per aktie uppgick till 7,78 kr (8,66)*
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,90 kr per aktie, jämnt fördelat på två utdelningstillfällen

- Vi har en riktigt vass organisation som levererar på en bra nivå redan idag, samtidigt som vi ser många fler möjligheter. Med ett starkt 2017 i ryggen och vår ständiga strävan att bli bättre, ska vi fortsätta leverera ett ökat kassaflöde och en attraktiv avkastning till våra aktieägare även 2018, säger Knut Rost, vd.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19,5 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/