Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös tecknar nytt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Dalarnas län

06:00 / 3 December 2018 Diös Press release

Nu är det klart att Diös tecknar nytt grönt hyresavtal med Länsstyrelsen i Dalarnas län för sina lokaler i centrala Falun. I samband med uthyrningen utvecklas lokalerna till ett modernt, mer effektivt och miljöanpassat kontor. Utvecklingsarbetet påbörjas nu och beräknas stå klart i slutet av 2019.

[image]

Länsstyrelsen har varit hyresgäst till Diös under lång tid och arbetar med att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Nu skriver parterna ett nytt grönt hyresavtal som bygger på en gemensam överenskommenlse att såväl drift som inköp ska utföras med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Diös kommer att uveckla lokalerna till en kombination av kontorslandskap och kontorsrum. Dessutom skapas en helt ny större matsal. Den totala ytan blir cirka 6 800 kvadratmeter och inrymmer cirka 310 arbetsplatser.

- Det känns riktigt bra att vårt långa och goda samarbete med Länsstyrelsen i Dalarnas län nu leder till utvecklade moderna lokaler och ett förlängt hyresavtal. Att vi dessutom skrivit ett grönt hyresavtal är extra viktigt och ligger helt i linje med vår strategi om stadsutveckling, säger Mikael Hedh, affärschef Diös.

- Vi har haft ett bra samarbete med Diös kring att hitta lösningar som svarar mot de behov som vår myndighet har. Vi ser fram emot att flytta in i våra nya lokaler under nästa år, säger Ylva Thörn, Landshövding, Dalarnas län.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Hedh, affärschef, Diös
Telefon: 010-470 97 50
E-post: mikael.hedh@dios.se
Mattias Strömberg, personalchef, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Telefon: 010-225 02 30
E-post: mattias.stromberg@lansstyrelsen.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/