Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Ökat antal aktier och röster i Diös

08:00 / 28 February 2017 Diös Press release

Som tidigare offentliggjorts har Diös Fastigheter AB (publ) genomfört en företrädesemission om 59 783 304 aktier. Det totala antalet aktier och röster i Diös har därmed ökat under februari 2017.

Per den 28 februari 2017 uppgår det totala antalet aktier i Diös till 134 512 438, vilket motsvarar 134 512 438 röster.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde, efter förvärvet från Castellum, om cirka 18,2 mdkr, ett bestånd om 345 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 570 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/