Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös utökar sin finansiering via SFF

09:00 / 20 November 2017 Diös Press release

Diös har utökat sin finansiering via Svensk Fastighetsfinansiering AB (SFF) genom en obligationsemission om 191 mkr med förfall 2019-09-25.

Obligationen har pantbrev i fastigheter som säkerhet och löper med en fast kupong om 0,345%. Det är en utökning av en befintlig obligation som emitterades på en överkurs vilket ger Diös en effektiv ränta om 0,30 procent. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

-Finansiering genom SFF sker till fördelaktiga villkor och ger oss en bra diversifiering, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Mer information om SFF finns på hemsidan www.svenskfastighetsfinansiering.se. SFF ägs till lika delar av Fabege AB, Catena AB, Diös Fastigheter AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett marknadsvärde om cirka 19 mdkr, ett bestånd om 339 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 550 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/