Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Förtydligande av skrivelse i prospekt

17:00 / 9 January 2017 Diös Press release

I det prospekt som publicerades den 5 januari 2017 har ett skrivfel uppdagats på sidan 24, tredje stycket. Den felaktiga skrivelsen lyder "För varje befintlig aktie som aktieägaren innehar erhålls fem (5) teckningsrätter". Korrekt lydelse ska vara "För varje befintlig aktie som aktieägaren innehar erhålls en (1) teckningsrätt".

Mer information om företrädesemissionen och prospektet finns på Diös hemsida, www.dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/