Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Beslut för Diös om att inleda planläggning av fastighetsutveckling och nyproduktion i centrala Umeå

16:50 / 21 September 2016 Diös Press release

Idag har Byggnadsnämnden i Umeå kommun fattat beslut om att Diös Fastigheter får inleda planläggning för utveckling av och nyproduktion vid befintliga fastigheter i centrala Umeå. Fastigheterna är Vale 17 och Saga 3, som ligger vid Vasaplan samt Skolgatan/Götgatan.  Avsikten är att på ett hållbart sätt utveckla de egna fastigheterna och bidra till Umeås stadsutveckling genom tillskott av både bostäder och lokaler.

-       Vi vill utveckla, bygga och förvalta bostäder och lokaler i centrala lägen i Umeå. Båda dessa fastigheter har mycket goda förutsättningar vad gäller kommunikationer, service och närmiljö. Syftet är att, på ett klokt och effektivare sätt nyttja de fina förutsättningarna, vilket vi anser ligger i linje med vision 2050 och kommunens planer att utveckla stan. Nu kommer vi att sätta igång med planprocessen, vilken väntas vara klart under 2017, säger Göran Fonzén, Affärsområdeschef Västerbotten, Diös Fastigheter.  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Göran Fonzén, Affärsområdeschef Västerbotten, Diös Fastigheter
Telefon: 010-470 98 50
E-post: goran.fonzen@dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/