Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös förvärvar nybyggda Luleå Office Building

14:00 / 29 June 2016 Diös Press release

Diös Fastigheter förvärvar fastigheten Kajan 18 i centrala Luleå. Förvärvet omfattar den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvm. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 mkr och tillträde sker i januari 2017. Säljare är Vasallen och Lantmännen.

[image]

Den uthyrningsbara ytan omfattar cirka 9 000 kvm och består till 95 procent av kontor. Byggnaden har vid förvärvstillfället en uthyrningsgrad om 94 procent och det årliga hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 19 mkr. De största hyresgästerna är TeliaSonera och Riksbyggen och den genomsnittliga kontraktstiden är cirka 11 år. Affären sker i bolagsform och betalning sker kontant vid tillträde.

-       Vi vill fortsätta växa och Luleå är en av våra prioriterade orter. Vi förvärvar en mycket centralt nybyggd fastighet som passar vår strategi riktigt bra. Vi kommer nu se över hur vi kan utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling, säger Knut Rost, vd Diös.

-       Luleå Office Building har varit ett spännande och roligt projekt som har förändrat Luleås stadsbild. Samarbetet mellan Lantmännen och Vasallen har varit bra, men avsikten har aldrig varit att vi tillsammans ska förvalta fastigheten på sikt. Vi är väldigt glada att få avyttra denna fina fastighet till en långsiktig och stabil aktör som Diös, säger Leif Rytter, vd Vasallen och Mikael Nicander, vd Lantmännen Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/