Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

DIÖS FIRAR 10 ÅR SOM BÖRSNOTERAT BOLAG

09:00 / 20 May 2016 Diös Press release

Den 22 maj 2006 börsnoterades Diös Fastigheter på börsens lista för mindre företag. Diös har varit ett av branschens mest snabbväxande fastighetsbolag under perioden fram till idag och återfinns sedan 2012 på Stockholmsbörsens Mid-Cap lista.

- Vi har växt kraftigt under de senaste 10 åren, samtidigt som vi behållit en hög lönsamhet. Avkastningen för aktieägarna har varit god och jag är övertygad om att vi kan fortsätta vår framgångsresa. Genom vår vision och våra mål för Diös 2020 har vi satt ribban högt. Varje dag tar vi ett steg närmare våra långsiktiga mål som ytterligare ska öka bolagets värde, säger Knut Rost, vd.

Diös har sedan börsintroduktionen 2006 haft en årlig värdetillväxt på i snitt 23 procent avseende fastighetsvärdet och 15 procent avseende börsvärdet. Det gör bolaget till ett av börsens mest snabbväxande fastighetsbolag.

Under åren har Diös utmärkt sig med hög direktavkastning till aktieägarna. För 2015 var utdelningen 2,85 kr per aktie vilket motsvarar 4,7 procent i direktavkastning. I snitt de senaste 10 åren har direktavkastning varit 5,2 procent. Med en utdelningspolicy om cirka 50 procent av årets resultat är ambitionen att fortsätta vara en pålitlig utdelningsaktie.

Mycket har hänt i bolaget under dessa 10 år. CFO Rolf Larsson har varit med från början:

- Det har varit en väldigt spännande resa med stark tillväxt. Resans höjdpunkt, hittills, är förvärvet av Norrvidden där vi över en natt fördubblade fastighetsvärdet och bolagets storlek. 2005 var vi tre personer på huvudkontoret, idag är vi 47 medarbetare på huvudkontoret och totalt 146 i Diös-koncernen.

Diös resa började våren 2005 när initiativtagaren Erik Paulsson, som fortfarande är storägare, tillsammans med flera andra investerare tillsammans köpte ett bestånd av 36 fastigheter från AP fastigheter. I samband förvärvet fick bolaget även tillgång till namnet Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter ägs idag av 11 380 enskilda aktieägare jämfört med 2 294 för 10 år sedan. AB Persson Invest, Bengtssons Tidningar Aktiebolag och Backahill Inter AB är Diös tre största ägare med cirka 36 procent av alla aktier. De är stabila och långsiktiga ägare som visar stor tilltro till bolaget och varit aktieägare under en lång period.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla aktieägare, samarbetspartners och hyresgäster för dessa 10 år och hoppas på fortsatt gott samarbete!

Du kan läsa mer om Diös Fastigheter och vår historia på vår hemsida, www.dios.se/historia (http://www.dios.se/historiaL%c3%a4s

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,0 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 352 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/