Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

De villkor som fanns för Diös att genomföra förvärvet av 32 fastigheter i Umeå, Luleå och Sundsvall är nu uppfyllda

13:30 / 22 December 2016 Diös Press release

Den extra bolagsstämman i Diös Fastigheter AB (publ) beslutade den 21 december 2016 att rösta för genomförande av en företrädesemission till befintliga aktieägare. Diös erhöll den 12 december även positivt svar från Konkurrensverket, kring den sedvanliga prövning ett stort förvärv medför, att ingen företagskoncentration föreligger. Detta innebär att de formella villkor som fanns för Diös att genomföra förvärvet nu är uppfyllda.

Mer information om förvärvet och tidplan för företrädesemissionen finns på Diös hemsida, www.dios.se

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/