Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters delårsrapport jan-sep 2016

07:00 / 21 October 2016 Diös Press release

Diös Fastigheters nyckeltal stärks och årets mål är inom räckhåll. För perioden uppgår uthyrningsgraden till 89,6 procent och överskottsgraden till 61,6 procent. Samtliga finansiella nyckeltal går åt rätt håll.

  • Periodens hyresintäkter uppgick till 992 mkr (967).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 406 mkr (383).
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 157 mkr (108)
och på derivat till 74 mkr (36).
  • Resultat efter skatt uppgick till 566 mkr (293).
  • Resultat per aktie uppgick till 7,48 kr (3,92).

- Mer nöjda hyresgäster och en verksamhet som varje dag tar steg mot våra mål är grunden för fortsatt ökad lönsamhet och tillväxt, säger Knut Rost, vd för Diös Fastigheter.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 13,4 mdkr, ett bestånd om 313 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 351 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad, som sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/