Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheters yrkande om avdrag för kapitalförlust avslås

17:00 / 28 September 2015 Diös Press release

Kammarrätten har beslutat att avslå Diös Fastigheters yrkande om skatteavdrag för en kapitalförlust om cirka 421 miljoner kronor för taxeringsåret 2006. Beslutet är i enlighet med Förvaltningsrättens dom från 2014 som Diös Fastigheter överklagade.

- Vi kommer att analysera domen i samråd med bolagets skatterådgivare och återkommer inom kort med vår syn på domslutet, säger Rolf Larsson, CFO för Diös Fastigheter.

Före eventuell överklagan måste prövningstillstånd medges.

Diös Fastigheter har sedan tidigare redovisat 136 miljoner kronor som eventualförpliktelser för detta skatteärende. Ärendet har även kommunicerats via pressmeddelande den 20 och 21 maj samt 19 juni 2014.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12,5 mdkr, ett bestånd om 353 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 420 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/