Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter säljer fastighet i Järpen

07:00 / 15 June 2015 Diös Press release

Som ett led i strategin att koncentrera fastighetsportföljen till tillväxtorter i norra Sverige, säljer Diös Fastigheter bostadsfastigheten Hästen 4 i Järpen. Köpeskillingen är 4,3 mkr och köpare är HAWE Fastigheter.

- I och med försäljningen lämnar vi Järpen och sätter fullt fokus på att utveckla verksamheten i Åre och Östersund som båda är prioriterade tillväxtorter, säger Henrik Lundmark, chef för Diös Fastigheters affärsområde Jämtland.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/