Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Sweco förlänger och utökar hyresavtal med Diös Fastigheter i Luleå

15:00 / 21 May 2015 Diös Press release

Sweco tecknar ett förlängt sjuårigt avtal med Diös Fastigheter i centrala Luleå. Kontraktsvärdet är 51 miljoner kronor och hyresavtalet träder i kraft den 1 april 2016.

- Vi har en långsiktigt god relation med Sweco. Därför föll det sig naturligt för båda parter att fortsätta samarbetet när de valde att utöka sin kontorsyta, säger Ulf Boström, chef för Diös Fastigheters affärsområde Norrbotten.

- Sweco är i ständig tillväxt och vi vill skapa attraktiva och hållbara kontorsmiljöer som stödjer Swecos verksamhet och tillväxtmål. Vi är glada att vi tillsammans med Diös skapar lokaler i Luleå som utformas enligt vår filosofi om hållbarhet, energihållning, kreativa möten och ständig förändring, säger Annika Benton, t f chef för affärsstöd Lokaler på Sweco.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/