Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter har Nordens Bästa Intranät

11:00 / 29 May 2015 Diös Press release

Diös Fastigheter vann utmärkelsen Nordens Bästa Intranät som delades ut på Nordic Intranet Summit. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram framgångsrika intranät som skapar värde för användarna och bidrar till affärsnyttan.

- Vårt intranät bygger på SharePoint 2013 och Bools portalplattform BoolCore. Tack vare ett kreativt samarbete med leverantören och ett stort engagemang från våra användare har vi på kort tid tagit stora steg mot vår vision om den digitala arbetsplatsen, säger Karin Falkeström, Diös Fastigheters kommunikationschef.

- Vi är stolta över att ha Diös Fastigheter som kund och det är imponerande att se hur de arbetar med sitt intranät. Och såklart även stolta över oss själva och vår plattform BoolCore. Det är Diös Fastigheters hårda arbete med innehåll och vår plattform samt utvecklade funktionalitet som tillsammans gör Nordens Bästa Intranät, säger Anders Jehander, vd för Bool by Sigma.

Motiveringering till utmärkelsen: "För ett intranät som är anpassat till kärnverksamheten och tar fullt ansvar för användarens upplevelse. Där många intranät kastar medarbetarna mellan olika gränssnitt och lösningar, gör detta tvärtom och samlar vardagens verktyg. Fokus på affären, väl genomtänkt prioritering av innehållet samt goda möjligheter till kontakt och samarbete är ytterligare kännetecken. Med tanke på mobila användare inkluderat redan från början blir slutsatsen klar - detta är ett tilltalande, effektivt och stort steg mot den digitala arbetsplatsen".

Juryn bestod av Jenny Bjuhr Berggren, säljchef på Cision. Fredrik Wackå, webbrådgivare och en av Sveriges mest erfarna intranätspecialister. Anna Söderblom, projektledare för Svensk Fastighetsförmedlings intranät och förra årets vinnare. Johan Hård af Segerstad, RIM, Redaktör och skribent med 25 års erfarenhet inom redaktionell kommunikation, Jonas Hammarberg, Awesome Group, it-entreprenör, certifierad coach och senior partner.

Läs mer om Nordens Bästa Intranät på http://www.nordensbastaintranat.com/

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/