Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Diös

Diös

Diös Fastigheter förlänger och utökar avtal med gymnasieskola i Sundsvall i tio år

08:00 / 25 May 2015 Diös Press release

I januari 2016 flyttar Skvaderns Gymnasieskola i Sundsvall in i nya lokaler som är bättre anpassade för skolans inriktning inom estetik och hälsa. Det tioåriga hyresavtalets krontaktsvärde är 69 miljoner kronor.

- Under den tid som gymnasieskolan har varit hyresgäst hos oss har vi lärt känna deras verksamhet och förstått deras behov. Det är fantastiskt roligt att vi får fortsätta utvecklas tillsammans med dem, säger Bo Tjälldén, chef för Diös Fastigheters affärsområde Västernorrland.

- Vi är mycket nöjda med vårt nya avtal med Diös Fastigheter. Det innebär en långsiktig lösning av skolans lokalbehov i nyrenoverade, spännande lokaler. Lokalerna är ändamålsenliga för vår undervisningsverksamhet och erbjuder samtidigt goda möjligheter för arbete i friare former såväl som social samvaro för eleverna under luncher och andra raster. Vi ser fram emot att ta de nya lokalerna i bruk - lokaler som i ännu högre grad än tidigare stödjer vår pedagogiska profil, säger Jan Kibe, rektor för Skvaderns Gymnasieskola.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter på prioriterade tillväxtorter. Med ett marknadsvärde om 12 mdkr, ett bestånd om 354 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 400 tkvm, är visionen att vara den mest aktiva och efterfrågade fastighetsägaren på vår marknad. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/